Elektroterapija

Elektroterapija podrazumeva primenu različitih struja u terapijske svrhe.

U elektroterapiji se koristimo strujama različitih frekvencija i zato ih delimo na:

 • konstantnu jednosmernu ili galvansku struju
 • dijadinamske ili modulirane struje fr 50-100hz koje spadaju u niskofrekventne struje
 • ultrapodražajne struje s frekvencom od 140hz koje takođe spadaju u niskofrekventne
 • interferentne ili endogene struje sa frekvencom od oko 4000hz koje spadaju u srednjefrekventne struje
 • visokofrekbventne struje sa frekvencom o,5 do 4000 i vise MHz koje se u organizmu pretvaraju u toplotu
 • elektrostimulacija (klasična elektrostimulacija, TENS, FES) koju čini struja različitih impulse, za izazivanje mišićne kontrakcije i uklanjanje bola
  na elektromagnetnu, gde elektromagnetni talasi daju biološki efekat

Ovo je podela koja se temelji na fiziološkoj a ne na fizikalnoj osnovi uzevši u obzir delovanje električne energije na organizam.

Galvanska struja

Galvanska struja naziva se još medicinskom galvanizacijom, jednosmernom konstantnom strujom, konstantnom galvanizacijom…

Fiziolosko dejstvo galvanske struje je dejstvo na vazomotore, krvni se sudovi šire, nastaje vazodilatacija pri kojoj se raspadni produkti eliminišu, a ubrzana cirkulacija donosi sveže hranljive sastojke i kiseonik pa se tako normalizuje pH vrednost tkiva. Temperatura kože se povisi za 1-2 stepena. Hiperemija je na katodi jača i duže traje. Hiperemija nastaje neposredno na mestu galvanizacije i refleksno na udaljenim mestima preko vazomotornih centara u kičmenoj moždini i u mozgu.

Galvanska struja deluje analgetski zbog porasta ili normalizacije pH vrednosti. Galvanska struja deluje direktno na simpatičke nerve koji su odgovorni za odvođenje bola. Dejstvo galvanske struje zasnovan je takođe i na povećanoj nadražljivosti i provodljivosti u motornom živcu i mišiću. Zato galvanizacija služi u kompleksnom lečenju mlitavih paraliza pa je treba primeniti pre elektrostimulacije jer se tako ubrzava proces reinervacije.

Indikacije:

 • pareze i paralize perifernih nerava
 • reumatske bolesti, osim zapaljenskog u aktivnoj i akutnoj fazi
 • bolesti krvnih sudova i poremecaji cirkulacije
 • posttraumatski edemi

Kontraindikacije:

 • malignitet, akutne upale, krvarenje i sklonost ka krvarenju, dekompenzacija srca, trudnoća, prisustvo metala, promene na koži

Elektroforeza – iontoforeza je unošenje lekova u jonskom stanju u organizam kroz neoštećenu kožu ili sluzokožu galvanskom strujom. Lek dolazi u kožu i podkožno tkivo do 1mm, gde se u obliku depoa zadržava od nekoliko sati do nekoliko dana. Jontoforezom se mogu davati lokalni anestetici, nesteroidni antiinflamatorni lekovi, hidrokortizon, magnezijum, kalcijum, a u nekim slučajevima antibiotik.

Ultrapodražajne struje

Leduc je 1902. g. uočio da pravougli impulse frekvence 100 do 200Hz i trajanja 1ms imaju analgetski efekat. Glavno dejstvo ovih struja je analgesia. Bol se prenosi od nociceptora do talamusa i kore velikog mozga gde se bol oseća. Nastanak i prenos bolnih impulsa mogu se na svakom mestu tog puta prekinuti, čime se prekida i osećaj bola. Analgetski učinak ultrapodražajnih struja na nervne niti za bol nije direktan već posredan.

Diadinamske struje

Diadinamske struje – nazivaju se i modulirane ili Bernardove struje i galvanosinusne struje. Oblici modulacija diadinamskih struja – DF stvara vibracije i bockanje, MF izaziva jače vibracije, CP i LP.

Fiziološko dejstvo ovih struja je nadražaj nervnih vlakana A-delta i C tipa koji nosi bol, vazodilatacija, deluju na propustljivost ćeliskih membrane.

Terapijski efekti ovih struja su – smanjenje bola, otoka i upale, povećanje mišićne kontrakcije, povećanje lokalne cirkulacije, u bržem zarastanju rana.

Interferentne struje

Interferentne struje su struje srednje frekvence koje nastaju iz dve sinusoidne naizmenične struje koje međusobno preklapaju u raznim kombinacijama. Rezultat njihove interferencije je struja niske frekvence 1 do 100Hz koja odgovara razlici frekvenca tih dveju struja. Interferencija se događa u dubini tkiva pa se ove struje nazivaju endogenim strujama.
IFS deluju simpatikolitički, vazodilatatorno, menjanju ćelijske procese promenom propustljivosti ćelijske membrane. Terapijsko delovanje je smanjenje bola, smanjenje otoka i upale, povećanje mišićne kontrakcije, povećanje opšte i lokalne cirkulacije, stimulacija zarastanja koštanog i mekog tkiva.

Smanjenje bola nastaje delovanjem blokade aktivnosti nociceptora i uklanjanjem iz oštećenog područja supstanci koje draže nervne završetke. Smanjenje otoka i upale nastaje povećanim uklanjanjem produkata metabolizma povećanjem lokalne cirkulacije.

Indikacije:

 • poremećaj periferne cirkulacije
 • povrede kostiju i zglobova
 • sportske povrede, povrede mišića i tetiva
 • degenerativne bolesti zglobova
 • bolna stanja kičme
 • stres inkontinencija

Kontraindikacije:

 • akutni i subakutni tromboflebitis, Parkinsonov sy, zarazne bolesti, spastične pareze, opasnost hemoragije, malignitet, trudnoća, pejs mejker, hipoestezija.